Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

                    

1.      Ewidencja archiwum zakładowego

2.      Ewidencja czasu pracy

3.      Ewidencja druków ścisłego zarachowania

4.      Ewidencja kart motorowerowych

5.      Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

6.      Ewidencja pracowników niepedagogicznych

7.      Ewidencja urlopowa

8.      Księga absolwentów

9.      Księga maturzystów

10.  Księga ewidencji uczniów

11.  Księga kontroli zewnętrznych

12.  Księga kontroli sanitarnych

13.  Księgi inwentarzowe

14.  Rejestr korespondencji

15. Rejestr skarg i wniosków

16.  Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego

17.  Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i nauczycielskich

18.  Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

19. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

20.  Rejestr wyjść i wycieczek

21.  Rejestr wypadków uczniów i pracowników szkoły

22.  Rejestr zarządzeń dyrektora

23. Rejestr decyzji dyrektora

24.  Rejestr zaświadczeń o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego i aktów nadania

25.  Rejestr zwolnień lekarskich                                                     


Wprowadził BZMW/rhasiuk 2014-11-27
Aktualizujący Hasiuk Renata (VI Liceum Ogólnokształcące) 2019-12-09
Zatwierdzający Tudek Małgorzata (VI Liceum Ogólnokształcące) 2019-12-09
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-09
Wersja standardowa