Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

                    
1.      Ewidencja archiwum zakładowego
2.      Ewidencja czasu pracy
3.      Ewidencja druków ścisłego zarachowania
4.      Ewidencja kart motorowerowych
5.      Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
6.      Ewidencja pracowników niepedagogicznych
7.      Ewidencja urlopowa
8.      Księga absolwentów
9.      Księga maturzystów
10.  Księga ewidencji uczniów
11.  Księga kontroli zewnętrznych
12.  Księga kontroli sanitarnych
13.  Księgi inwentarzowe
14.  Rejestr korespondencji
15. Rejestr skarg i wniosków
16.  Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego
17.  Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i nauczycielskich
18.  Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
19. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
20.  Rejestr wyjść i wycieczek
21.  Rejestr wypadków uczniów i pracowników szkoły
22.  Rejestr zarządzeń dyrektora
23. Rejestr decyzji dyrektora
24.  Rejestr zaświadczeń o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego i aktów nadania
25.  Rejestr zwolnień lekarskich                                                     Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa