Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania Szkoły

Zasady funkcjonowania VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie:

a) finansowanie szkoły - działalność statutowa Szkoły finansowana jest ze środków budżetu m. st. Warszawy

b) działalność edukacyjna - oparta jest przede wszystkim o szkolny zestaw programów nauczania realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz program wychowawczo-profilaktyczny,

c) wynagrodzenia pracowników ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 


Wprowadził BZMW/rhasiuk 2010-05-24
Aktualizujący Hasiuk Renata (VI Liceum Ogólnokształcące) 2017-09-22
Zatwierdzający bzmw/ext.sszatkowski 2017-09-22
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-22
Wersja standardowa