Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania Szkoły

Zasady funkcjonowania VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie:
a) finansowanie szkoły - działalność statutowa Szkoły finansowana jest ze środków budżetu m. st. Warszawy
b) działalność edukacyjna - oparta jest przede wszystkim o szkolny zestaw programów nauczania realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz program wychowawczo-profilaktyczny,
c) wynagrodzenia pracowników ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania Szkoły

Wersja standardowa