Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Treść

VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie działa na podstawie:

 

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.),

 

b) Ustawy z dnia 07 września 1991 r. - O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

 

c) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),

 

d) innych ustaw i aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,

 

e) oprócz ww. aktów prawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie obowiązują także akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, władze samorządowe m. st. Warszawy i dzielnicy Mokotów, Statut Szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej, zarządzenia Dyrektora Szkoły oraz regulaminy wewnętrzne Szkoły.

 


Wprowadził BZMW/rhasiuk 2010-05-24
Aktualizujący Hasiuk Renata (VI Liceum Ogólnokształcące) 2019-12-05
Zatwierdzający Tudek Małgorzata (VI Liceum Ogólnokształcące) 2019-12-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-05
Wersja standardowa