Kanał Wyżej
Status prawny
Tresc
VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie działa na podstawie:
 
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.),
 
b) Ustawy z dnia 07 września 1991 r. - O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
 
c) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),
 
d) innych ustaw i aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,
 
e) oprócz ww. aktów prawnych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie obowiązują także akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, władze samorządowe m. st. Warszawy i dzielnicy Mokotów, Statut Szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej, zarządzenia Dyrektora Szkoły oraz regulaminy wewnętrzne Szkoły.
 
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa