BIP - VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania Szkoły

 

Zasady funkcjonowania VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie:

a) finansowanie szkoły - działalność statutowa Szkoły finansowana jest ze środków budżetu m. st. Warszawy

b) działalność edukacyjna - oparta jest przede wszystkim o szkolny zestaw programów nauczania realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz program wychowawczo-profilaktyczny,

c) wynagrodzenia pracowników ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 
 
Wprowadził BZMW/rhasiuk 24-05-2010
Aktualizujący Hasiuk Renata (VI Liceum Ogólnokształcące) 22-09-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.sszatkowski 22-09-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2017
Liczba odwiedzin: 3116